PHÂN ƯU 18-08-2014 minhhien

small_sws1228354537

Hay tin anh Trần Duy Đích, Hội viên Hội đồng hương làng Kế Môn tinh Lâm Đồng qua đời lúc 13 giờ ngày 13/8/2014, hưởng thọ 58 tuổi

Linh cửu quàn tại tư gia số  82 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2 , TP Đà Lạt.

Lễ động quan lúc 7 giờ sáng ngày 19/8/2014

Nhằm ngày 24/7/Giáp Ngọ

An táng tại nghĩa trang Thái Phiên-Đà Lạt

Hội đồng hương làng Kế Môn tại Lâm Đồng thành kính phân ưu cùng gia quyến

Nguyện cầu hương hồn anh Trần Duy Đích được siêu sanh về miền cực lạc

Thay mặt Hội đồng hương Kế Môn tỉnh Lâm Đòng

Hội trưởng

Trần Duy Quyệt

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác