ÔNG HỒ HUỆ ĐƯỢC GHI VÀO GƯƠNG ĐIỂN HÌNH 04-12-2015 minhhien

Ông Hồ Huệ đã chi trên 8 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm Thương mại xã Điền Môn cũng như xây dựng thư viện và lập quỹ khuyến học ở quê nhà nên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào kỷ yếu “Gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2010-2015”.

Website langkemon.com.vn xin trân trọng giới thiệu.

scan0001

scan0002

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác