Lễ KỴ NGÀI THỈ TỔ họ BÙI tại ĐAKLAK năm Quý TỴ 2013 01-03-2013

Trong 2 ngày 20 và 21 tháng giêng năm Quý Tỵ 2013 , toàn thể con cháu họ Bùi sinh sống tại Đaklak đã tề tựu về tại nhà anh Bùi Viết Chuẩn ( tiệm vàng KIM SƠN ) Km 52 Đaklak để dự lể kỵ ngài thỉ tổ họ Bùi làng Kế Môn năm Quý Tỵ 2013

Dưới đây là một số hình ảnh lễ túc yết và bửa cơm thân mật chiều 20

Băng rôn chào mừng

Photo0921

Bùi Viết Tuẩn con cháu họ Bùi

Photo0922

Bác Bùi Đờn chánh lễ túc yết chiều 20

Photo0925

Anh Bùi Viết Chuẩn nhang đăng

Photo0926

Bàn thờ ngài thị tổ và chủ gia Bùi Viết Chuẩn

Photo0927 Photo0930 Photo0931

Bửa cơm chiều thân mật

Photo0936 Photo0937 Photo0938

Ảnh do Hồ Tá Diễn cung cấp

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác