LỄ HIỆP KỴ NHÁNH 1, CHI 2 HỌ ĐẶNG 09-05-2015 minhhien

Với lòng tri ân, nhớ về nguồn cội, trong 2 ngày 8-9/5/2015, tại Đặng Gia Trang, xóm Dừa, nhánh 1, chi 2 họ Đặng làng Kế Môn đã tổ chức lễ hiệp ky những vị trong chi.

Ngày 8/5/2015, Chi 2, nhánh 1 đã thiết trai, thỉnh chư tôn đức lễ cầu siêu cho những vị trong chi đã quá vãng.

Ngày 9/5/2015, con cháu Nội-Ngoại về lễ, đồng thời mời bà con trong xóm cùng về tham dự.

IMG_4932

IMG_4916

IMG_4953

IMG_4931

IMG_5018

IMG_5021

IMG_5019

IMG_5026

IMG_5029

IMG_5034

IMG_5035

IMG_5044

IMG_5051

Nhân ngày Hiệp kỵ, gia đình bà Đặng Thị Hương, Đặng Thị Hường dành 36 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo và 1 thùng mì gói để làm quà cho những gia đình nghèo trong làng.

IMG_4681

IMG_4674

IMG_4672

IMG_4668

IMG_4665

IMG_4663

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác