LĂNG MỘ danh nhân NGUYỄN LỘ TRẠCH 09-08-2014

 
Lăng mộ danh nhân NGUYỄN LỘ TRẠCH vừa xd xong tại rú làng Kế Môn
Sau bao nô luc va cô găng cua chinh quyên dia phương thi danh nhân Nguyên Lô Trach cung co dc noi an nghi tươm tat, tuy ko be the như những công trình khac nhung cung the hien dc vi tri cua môt danh nhân văn hoa lich sư
Hình ảnh: Sau bao nô luc va cô găng cua chinh quyên dia phương thi danh nhân Nguyên Lô Trach cung co dc noi an nghi tươm tat, tuy ko be the như những công trình khac nhung cung the hien dc vi tri cua môt danh nhân văn hoa lich sư
Ảnh : Hoàng Ngọc Bảo pct xã

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác