LÀNG KẾ MÔN SẮP CÓ NƯỚC SẠCH 06-12-2010 minhhien

Mới từ Kế môn về gửi vội đến bà con tin vui-
“công trình cấp nước sạch đang tiến hành tại làng,như
rứa là tết này dân làng sẽ được dùng nước sạch và sẽ tránh
được nhiều bệnh tật hiểm nghèo,hiện đang rãi một trục ống lớn
40cm dọc theo đường Cấy và sẽ nối ống 10cm xuống dọc theo
từng xóm.
“Công trình xây nhà tăng tại đình làng Kế môn cũng gần hoàn
thành.
Tuy nhiên công trình cũng đang khó khăn về tài chính(chi phí
phát sinh)Theo lời anh-ĐạngVen-Hoàng Phán.–Làng rất cần sự
đóng góp tài chính để hoàn thiện nhà tăng.kính nhờ mọi thông
tin quảng bá đến dân làng toàn thế giới.
Danghuuhung

**Hôm nay (14 tháng Giêng), chúng tôi vừa nhận được thông tin từ anh Châu (Đà Lạt): ống nước đã vào đến các nhà nhưng chư a thông nước. Một điều người dân thắc mắc :”Tại sao ở Phong Chương không ai đóng tiền  mà tại Kế Môn mỗi nhà phải đóng đến gần một triệu đồng?”

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác