LỄ CHẠP MÃ HỌ TRẦN ĐĂNG 25-10-2012 minhhien

Quê hương Kế Môn đang vào mùa Lễ Chạp mã, mong các Tộc họ gửi hình ảnh về trang web.Chúng tôi vừa nhận được một số hình Chạp mã họ Trần Đăng (nhánh 1) và hình làng của anh Trần Hữu Sấn gửi về.

Nhà thờ họ Trần Đăng

Nào! Cùng lên đường


SC00045.jpg”>

Hết xôi rôi mới rồi việc


Cây cầu qua khe trên rú do anh Đặng Hữu Tường vừa mới xây xong. Như vậy từ nay đưa đám qua khe hoặc thăm mã bên kia khe là khỏi phải lội nước!


Trung tâm thương mại do anh Hồ Huệ xây dựng đã hoàn thành cơ bản

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác