LỄ CHẠP MÃ HỌ PHAN VĂN 15-10-2012 minhhien

Chúng tôi nhận được hình lễ chạp mã và thông tin họ Phan Văn do anh Phan Văn Chính gửi về. Rất tiếc vì hình quá nhỏ.
Xin cảm ơn anh.
Họ Phan Văn địa điểm đội 3 xóm 17, nhà thờ tựa lưng 27 độ Đông Bắc ‘NE”, quay mặt về Sơn Mùi, 207 độ Tây Nam ”SW”. được xây dựng lại năm Ất Hợi 1995 HẠ NGƯƠN, NIÊN HẠN 7(theo tam nguyên cửu vận) Khánh thành năm Kỉ Sửu 1999.
Năm 2012 xây dựng tường rào và xây cổng tam quan ”đại môn’ hoàn thành cuối năm 2012 dự kiến tháng 2 năm Quí Tỵ 2013 sẽ khánh thành. Sau đó cứ 12 năm tổ chức con cháu gặp mặt một lần
Tộc trưởng: bác Phan Văn Cầu
Họ được chia làm 2 phái. có 51 người trên 18 tuổi
Tổng số mộ 17 ngôi.
Phái 1 bác Phan Văn Hòa phái trưởng
Tổng số mộ 96 ngôi.
Phái 2 bác Phan Văn Don phái trưởng Tổng số mộ 170 ngôi.
Ngày chạp mã 26 và 27 tháng 8 âl hàng năm.
PHAN VĂN CHÍNH
email: phanvanchinh712@yahoo.com


Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác