Kỵ Ngài Thủy Tổ Tộc Hoàng Ngọc làng Kế Môn tại ĐAKLAK 09-10-2015

Trong 2 ngày 25 – 26 tháng 8 âm lịch tại nhà anh Hoàng Ngọc Lợi cây số 52 Eaka Daklak . BTC họ Hoàng Ngọc làng Kế Môn tại Đaklak đã tổ chức lễ kỵ ngài thủy tổ tộc họ với mục đích cho con cháu đời sau luôn luôn nhớ về cội nguồn và tổ tiên . Lễ kỵ ngài họ Hoàng Ngọc tại Đaklak được tổ chức từ năm 1993 . Từ những năm đầu do chưa thu thập được con dân của họ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nên BTC thường tổ chức tại nhà ông Hoàng Ngọc Tường tại thành phố BMT . Sau vài năm tổ chức con dân họ đang sinh sống ở các huyện được biết nên hàng năm tề tựu rất đông đủ  . Vì vậy để tiện việc đi lại được thuận tiện cho các con dân ở các vùng huyện được dễ dàng BTC quyết định hàng năm được tổ chức mỗi huyện một lần . Năm nay 2015 lần đầu tiên tổ chức tại huyện Eaka mặc dầu số lượng con dân nội tộc rất ít , nhưng được sự cộng tác con dân các vùng lân cận cùng được sự có mặc của các mụ 0 cùng các cháu  nên công việc tổ chức kỵ ngài rất chi là hoàng tráng và vui vẽ . Sau lễ kỵ ngài là một buổi liên hoan rất chi là vui vẽ đúng với bản sắc của con dân làng Kế Môn ( Ly hương bất ly tổ luôn tưởng nhớ cội nguồn và thể hiện một tinh thần rất chi là đoàn kết . IMG_1180 IMG_1181 IMG_1185 IMG_1187 IMG_1188 IMG_1195 IMG_1197 IMG_1199 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1212 IMG_1213 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1218 IMG_1220 IMG_1221 IMG_1222 IMG_1225 TT:htd

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác