KÍNH BÁO 08-01-2013 minhhien

Xin kính báo cùng bà con:

Cha, ông chúng tôi là  Hồ Cứu, sinh năm 1933, ngụ tại Thôn 2 làng Kế Môn từ trần lúc 16g30 ngày 24-11 Nhâm Thìn (5-1-2913), thọ 81 tuổi.

Lễ an táng lúc 15 giờ ngày 27-11 Nhâm Thìn (8-1-2013) tại Rú làng.

Trưởng Nam

Hồ Tá Thanh kính báo

Phản hồi (2)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác