HỌ ĐẶNG NHÁNH 1 VÀ CHI 1 CHẠP MÀ 23-12-2012 minhhien

Một số hình ảnh Chạp mã của họ Đặng nhánh 1/ Chi1  tại làng vào ngày 10/11 Nhâm Thìn (22-12-2012)

Ngày 11/11 Nhâm Thìn (23-12-2012) Chạp mã của Nhánh 1 họ Đặng tại làng Kế Môn.

“Uống miếng nát cho mát cái rọt”

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác