Họ Đặng ở Đức Trọng 07-04-2012 minhhien

Từ ngày dự giỗ ngài Đặng Nghiêm ở Đồng Tháp về, bà con họ Đặng ở Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã có sự  gắn bó và liên lạc thường xuyên. Ngày 5/4/2012, một số họ Đặng đến thăm khu nhà rường của anh Đặng Hữu Kháng (người làng Kế Môn) tại thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã bàn bạc và ước mong thành lập được Ban Liên Lạc họ Đặng tại tỉnh Lâm Đồng mà trước tiên là hình thành Ban Liên Lạc họ Đặng tại huyện Đức Trọng, lấy khu nhà rường anh Đặng Hữu Kháng làm địa điểm liên lạc. Chúc họ Đặng tỉnh Lâm Đồng sớm hình thành được BLL

Khu nhà rường gia đình anh Đặng Hữu Kháng

Buổi họp mặt trao đổi và mong ước của họ Đặng ở Đức Trọng

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác