GIỖ TỔ THỢ VÀNG TẠI ĐĂK LĂK 04-03-2017 minhhien

Ngày 6-7 tháng Giêng năm Đinh Dậu (3-4/3/2017) theo truyền thống hằng năm, bà con nghề kim hoàn tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông đã về dự giỗ Tổ  Kim Hoàn tại Đình làng Kế Môn, tỉnh Đăk Lăk

Ngày 6 tháng Gi2qqefên4rg, lễ saTúc Yết và cúng Cô hồn

Yp7

IMG_3224

IMG_3232

IMG_3235

IMG_3246

IMG_3249

IMG_3256

IMG_3262

IMG_3264

IMG_3272

Cúng Cô hồn

IMG_3277

IMG_3278

IMG_3279

IMG_3284

IMG_3292

IMG_3295

IMG_3300

IMG_3301

IMG_3302

IMG_3303

 

Lễ chánh tế ngày 7 tháng Giêng

IMG_3318

IMG_3332

IMG_3334

IMG_3336

IMG_3338

IMG_3345

IMG_3355

IMG_3359

IMG_3360

IMG_3368

IMG_3373

IMG_3374

IMG_3378

IMG_3380

IMG_3382

IMG_3387

IMG_3390

IMG_3392

IMG_3396

IMG_3397

IMG_3398

IMG_3400

IMG_3402

IMG_3407

IMG_3410

IMG_3413

Liên hoan sau lễ

IMG_3416

IMG_3417

IMG_3418

IMG_3419

IMG_3420

IMG_3422

IMG_3423

IMG_3424

IMG_3425

IMG_3433

IMG_3439

IMG_3446

IMG_3449

IMG_3459

IMG_3464

IMG_3467

IMG_3472

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác