DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO THƯỞNG 04-03-2013 Thao Nguyen

HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

TẠI TP.HCM & VÙNG LÂN CẬN                   

————————–

DANH SÁCH  SINH VIÊN, HỌC SINH GIỎI

  ĐƯỢC TRAO THƯỞNG

( Năm học 2011-2012 )

 

Stt       Họ   và    Tên                        Lớp             Phụ huynh                Địa chỉ

 

  • Cấp 1 :

01. Nguyễn Lê Thiên Phú            1      Nguyễn Bảo Triệu        Tân Bình

02. Hoàng Minh Quân                  1      Hoàng Kim                     Thủ Đức

03. Nguyễn Huỳnh Tiểu Vy          1     Võ Bình                            Quận   3

04. Phan Thanh Bảo Ngọc          1         nt                                      nt

05. Trần Hoàng Danh                   2     Trần Duy Tùng              Quận   8

06. Nguyễn Thanh Luân              2     Nguyễn Thanh Dũng     B.Thạnh

07. Lê Văn Duy                               3      Lê Ngọc Phong            Tân Bình

08. Đoàn Đặng Phương Nam     2      Đặng Thị Liễu               Võ Th. Trang

09. Trần Bảo Nguyên                    2      Trần Hữu Hà                Bình Phước

10. Trần Bảo Nghi                         2      Trần Quốc Dũng            P.Nhuận

11. Trần Thảo Trân                       3      Trần Hữu Cảnh              Quận   3

12. Nguyễn Ngọc Khánh Linh     3      Ng. Th.Đông Phương     B.Thạnh

13. Phan Nguyễn Trâm Anh        3      Ng. Th.Nam Phương       B.Thạnh

14. Nguyễn Thị Thảo Như            3      Nguyễn Đình Triều        Bình Tân

15.Trương Công Nhật Sang         3      Hoàng Thị Huệ              Tân Phú

16. Lê Trần Hồng Thắm                3      Lê Quốc Tú                    Bình Phước

17. Thái Đồng Đạt                          3      Bùi Thị Kim Anh         Vĩnh Long

18. Phan Trần Anh Thư                3      Trần Thị Tuyết Mai      Vũng Tàu

19. Trần Anh Quân                        3      Trần Nguyễn Hạ Vy      Ph. Nhuận

20.Trần Lê Hữu Linh                    4      Trần Duy Thanh            Lê Văn Qưới

21. Hoàng Ngọc Dự                       4      Hoàng Ngọc Vinh         Tân Phú

22. Trần Đặng Thanh Nhi             4      Đặng Thị Kiều Nga       Gò Vấp

23. Lê Thảo Nhi                             4      Lê Công Thọ                  Gò Vấp

24. Hoàng Hương Lan                 4      Hoàng Công Qúy           Quận 12

25. Đặng Phương Nhung            4      Lê Thị Tường Voan      Thủ Đức

26. Trần Hoàng Oanh                  5     Trần Duy Tùng                 Quận 8

27. Phan Trung Kiên                    5     Ng. Th.Nam Phương      Bình Thạnh

28. Trần Đặng Bảo Dung            5     Đặng Thị Bảo Vân           Gò Vấp

29. Thái Thị Xuân Thanh             5     Bùi Thị Kim Anh            Vĩnh Long

30. Nguyễn Minh Anh                  5     Nguyễn Minh Nhựt          Quận   8

 

  • Cấp 2 & 3 :

31. Nguyễn Thị Như Quỳnh      7     Nguyễn Quýnh               Tân Bình

32. Trần Đăng Khoa                   7     Trần Văn Hải                 Tân Bình

33. Trương Hoàng Vũ                7     Hoàng Thị Huệ               Tân  Phú

34. Trần Cao Phương Khanh   7     Trần Hữu Khuynh          Gò Vấp

35. Lê  Gia  Hân                           7     Lê Dũng                         Gò Vấp

36. Lê  Gia  Hảo                           7          nt                                    nt

37. Nguyễn Phương Nhi            8     Nguyễn Thanh An       Bình Thạnh

38. Trần Duy Linh Đan                9     Trần Duy Ngọc              PhúNhuận

39. Trần Khánh Văn                   10     Bùi Thị Ngọc Hạnh        Quận   10

40. Hoàng Thụy Nhật Minh       11    Hg. Công Quốc Huy     Tân  Bình

41. Trần Đặng Thanh Trúc        11    Đặng Thị Kiều Nga      Gò  Vấp

42. Trần Đặng Bảo Trấn            11    Đặng Thị Bảo Vân        Gò  Vấp

43. Hồ Lê Khánh Tiên                12    Hồ Văn Tiếu                    Gò  Vấp

44. Nguyễn Thị Bảo Ngọc         12    Nguyễn Công Hiếu       Gò Vấp

 

  • Cao Đẵng & Đại Học :

 

45. Nguyễn Hồ Tường Vi         CĐ     Nguyễn Vinh               Bình Chánh

46. Lê Thị Tâm                          CĐ     Lê Thành                      Bình Tân

47. Trần Thị Thảo Nguyên      ĐH     Bùi Thị Kim Liên           Bình Tân

48. Trần Văn Tiến Thạnh         ĐH   Trần Văn Hiền              Lạc Long Quân

 

( Tổng cộng đến 3/3/2013 gồm 48 hs/sv được xét trao thưởng, trong đó có 30 hs cấp 1, 14 hs cấp 2&3 và 4 sv CĐ, ĐH )

 

TP.HCM, ngày 4 tháng 3 năm 2013

Trưởng ban Điều hành,

(Chủ tịch hội đồng xét duyệt)

ĐẶNG HỮU TƯỜNG

(đã ký)

 —————————————————————————————————————–

 

     Ban Khuyến học thân mời các em học sinh và sinh viên cùng quý vị phụ huynh có tên trong danh sách đến tham dự đông đủ buổi lễ Cúng làng và Họp mặt đầu năm, đồng thời nhận lãnh phần thưởng do hội trao tặng.

    Thân mời,

TRẦN DUY TƯ

(Trưởng ban Khuyến học)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác