Chia vui 09-12-2013 minhhien

Chúng tôi vừa nhận được hình ảnh đám cưới Út nam  anh Võ Dũng, hội viên hội đồng hương làng Kế Môn tại TP.HCM và các tỉnh lân cận tổ chức vao ngày 7/12/2013 tại nhà hàng Sinh Đôi là Võ Trần Nhật  Quang cùng cô dâu Nguyễn Trương Hoàng Dung.

Xin chia vui cùng gia đình anh Võ Dũng.

Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác