CHIA BUỒN 23-06-2015 minhhien

7637_330x370_deluxe

HĐH làng Kế Môn Tại KM52 – Eaka Daklak vừa nhận được tin báo buồn:

Con trai của ông Trần Đại Ngọc là:

Trần Đại Phước vùa qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Thay mặt Hội Đồng Hương làng Kế Môn tại Km 52 xin chia buồn cùng gia đình, đồng cúng thắp nén nhang cầu nguyện cho linh hồn vãng sanh sớm siêu thoát về nơi cõi Phật.

T/M HĐH làng Kế Môn tại KM52

Bác trưởng : Trần Duy Dương

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác