CHẠP MẢ HỌ ĐẶNG (CHI 2 VÀ NHÁNH 2) 10-01-2015 minhhien

Một số hình ảnh chạp mả  Chi và nhánh 2 tộc Đặng làng Kế Môn trong 2 ngày 10-11 tháng 11, Giáp Ngọ (31/12/2014- 01/1/2015)

Ngày 10/11 Giáp Ngọ

DSC01129 DSC01099 DSC01102 DSC01105 DSC01108 DSC01124 DSC01125 DSC01126 DSC01127 DSC01128

 

Ngày 11/11 Giáp Ngọ

DSC01156 DSC01131 DSC01135 DSC01143 DSC01149 DSC01153 DSC01155

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác