Cha 06-04-2013

Cha

560095_164569743693681_777787629_n.jpg

 

Cầu nguyện cho Cha 

Tuổi hạc thâm niên tóc bạc sương
Cha già sức yếu , bệnh đau thường
Con thơ xót dạ thành tâm nguyện
Trẻ dại đau lòng thắp nén hương
Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ
Phật Trời mầu nhiệm rủ lòng thương
Cho cha mạnh khoẻ bình an mãi
Con trẻ không sầu , cảnh đoạn trường

HỒN DU TỬ 

ƠN CHA

Thời gian thấm thoát trôi qua,
Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
Cuộc đời lắm lúc thương đau,
Hỏi người có biết vì sao có mình?
Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Linh,
Tạo ra nhân thế, ban tình thương cha,
Dù cho con phải bôn ba,
Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
Nhớ trong những lúc não nề,
Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
Cho con được tấm thân an,
Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
Cho con manh áo cơm ăn,
Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
Ơn cha như núi Thái Sơn,
Như vùng biển cả không sờn vì con,
Trong đời lên núi xuống non,
Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,
Cầu xin ơn Đức Chúa Ngài,
Tuôn tràn ân điển mãi hoài cho cha!
Công cha như bản tình ca,
Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!

TIỂU MINH NGỌC 

– thơ :  htd (sưu tầm)

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác