// CÁO PHÓ 21-04-2020 minhhien

 

CHIA BUỒN

Được tin bác Hoàng Công Toại

Tộc trưởng họ Hoàng Công từ trần lúc 2 giờ ngày 27 tháng 3 năm Canh Tý ( nhằm ngày 19/4/2020 ) tại quê nhả Kế Môn.

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

Lễ di quan lúc 8 giờ ngày 22/4/2020 và an táng tại rú làng

website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tộc họ Hoàng và tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn bác về cõi tịnh độ.

Đặng Minh Hiền

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác