CÁO PHÓ // 16-01-2020 minhhien

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

website langkemon.com.vn nhận được tin cụ ông:

Đặng Phúc

Tộc trưởng Đặng Hữu làng Kế Môn

Từ trần lúc 11 giờ 10 ngày 21 tháng Chạp, nhằm ngày 15/1/2020 tại quê nhà

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

Website langkemon.com.vn xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và tộc họ Đặng làng Kế Môn.

Nguyện cầu hương hồn cụ siêu sanh miền Tịnh độ.

website langkemon.com.vn

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác