CÁO PHÓ 25-05-2014 minhhien

Gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin:

Cha, ông, cố chúng tôi là Trần Duy Thí, Pháp danh Nguyên Âm, sinh năm Giáp Tý(1923), tạ thế vào lúc 10 giờ ngày 27 tháng 4 Giáp Ngọ (25/5/2014) tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh ĐăkLăk, hưởng Thượng thọ 91 tuổi.

Nhập quan lúc 19 giờ 30 ngày 27/4

Động quan lúc 15 giờ 30, ngày 30 tháng 4

Hạ huyệt lúc 16 giờ 30 ngày 30 tháng 4, Giáp Ngọ tại nghĩa trang Xuân Ninh, Xuân Lộc, xã Phú Xuân, TT Krông Năng.

Thay mặt tang gia xin báo tin

Trưởng nam: Trần Duy Xuân

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác