CÁO PHÓ 22-10-2015 minhhien

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin:

Cha, ông, cố chúng tôi là : Lê Cảnh Điệt, Tộc trưởng họ Lê Cảnh làng Kế Môn

sinh năm 1913 tại Kế Môn

Tạ thế lúc 12 giờ 10 ngày 22/10/2015 (nhằm ngày 10/9 năm Ất Mùi) tại quê nhà,

Hưởng thượng thọ 103 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 7 giờ ngày 23/10/2015 (nhằm ngày 11/9 năm Ất Mùi)

Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 27/10/2015 (nhằm ngày Rằm tháng 9 năm Ất Mùi)

Sau đó an táng tại rú làng Kế Môn.

Thay mặt tang gia kính báo.

Trưởng nam

Lê Cảnh Tuấn

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác