BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI VIẾT VĂN 2013 01-05-2013 minhhien

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH

Số:55 QĐ/BGK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                 Phú Thạnh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bố trí giám khảo hội thi viết về người thân năm học 2012 – 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH

– Căn cứ Quyết định số 20/QĐUB ngày 24 tháng 8 năm 1991 của UBND Huyện Phong Điền về việc thành lập trường Phổ thông cấp 2 Phú Thạnh;

– Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được ghi trong điều lệ trường Trung học ;

– Căn cứ hướng dẫn của ban tổ chức hội thi viết về người thân do Hội đồng hương Làng Kế Môn ở thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận;

– Căn cứ phẩm chất, đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay bố trí các Thầy cô sau làm giám khảo hội thi viết về người thân do Hội đồng hương Làng Kế Môn ở thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận tổ chức.

1.Thầy Lê Dũng                    GV Ngữ Văn trường THCS Phú Thạnh                  Trưởng ban

2.Thầy Trần Đăng Vinh       GV Ngữ Văn trường THCS Phú Thạnh                  Thư ký

3.Cô Đặng Thị Diễm Chi     GV Ngữ Văn trường THCS Phú Thạnh                  Thành viên

4.Cô Lê Thị Kim Ánh          GV trường TH Điền Môn                                        Thành viên

5.Thầy Bùi Ngọc Anh          GV trường TH Điền Môn                                        Thành viên

6.Thầy Trương Thanh Lân GV trường TH Điền Môn                                        Thành viên

Điều 2: Thời gian làm việc của Ban giám khảo bắt đầu từ ngày 05/05/2013 đến ngày 10/05/2013.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban tổ chức hội thi và các giáo viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHÚ THẠNH

                                                                               PHÓ BAN TỔ CHỨC

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                        ĐẶNG VĂN NGÔ

Phản hồi (1)

 • Thắc mắc
  Tháng Năm 2nd, 2013 lúc 15:17

  chắc các Bác nhiều việc nên khi làm quyết định chua kiểm tra lại.

  – Căn cứ hướng dẫn của ban tổ chức hội thi viết về người thân do Hội đồng hương Làng Kế Môn ở thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận;

  trong quyết định này, câu trên chưa đầy đủ: hoặc thay chữ “do” bằng chữ “của, hoặc thêm “tổ chức” ở cuối câu mới đầy đủ.
  “Viết về người thân ” là tên cuộc thi nên để trong ngoặc;

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác