CHIA BUỒN 12-09-2012 minhhien

Được tin Cụ bà: NGUYỄN THỊ KHUYÊN
(Vợ Ông PHAN DIỆN)
từ trần ngày 10/9/2012

Câu Lạc Bộ Trẻ làng Kế Môn tại Đà Nẵng
Kính chia buồn cùng gia đình anh Phan Tiến (con trai)- Là hội viên của câu lạc bộ thuộc tổ Liên Chiểu.

Chúng tôi cũng xin thông báo để ba con, anh chi em hội viên,… được biết.
* Mong rằng những tin khẩn sau khi quý vj gửi thì diện thoại liền để chúng tôi thông tin sớm.
website langkemon.com.vn

Phản hồi (3)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác