THÔNG BÁO KHUYẾN HỌC 26-05-2014 Thao Nguyen

 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

TẠI TP.HCM VÀ VÙNG LÂN CẬN

BAN KHUYẾN HỌC

 THÔNG BÁO

 

         Trong khuôn khổ các hoạt động khuyến học của hội, ban Khuyến học thuộc hội Đồng hương làng Kế Môn tại Tp.HCM và các vùng lân cận có dự kiến giúp đỡ cho con em đồng hương làng Kế Môn có nhu cầu khi vào thi tại các trường trên địa bàn thành phố.

        Vậy xin thông báo đến các em học sinh, nếu có nhu cầu về đi lại, ăn ở hay tư vấn liên quan tới kỳ thi, hãy liên lạc với ban Khuyến học qua hai số điện thoại sau để biết thêm chi tiết:

  1. Anh Lê Bá Phán  (Trưởng ban)      sđt:  0938.902.6250938.902.625

  2. Anh Nguyễn Văn Đông (Ủy viên)  sđt: 0121.881.00570121.881.0057

       Rất vui lòng được giúp đỡ các em. Chúc các em một mùa thi may mắn.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

TM. Ban Khuyến học

LÊ BÁ PHÁN

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác