THÔNG BÁO BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI 01-05-2014 Thao Nguyen

 

BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG KẾ MÔN

Tại Tp.HCM và các Vùng lân cận

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

          -Chiếu theo Điều lệ của hội Đồng hương làng Kế Môn tại Tp.HCM và các Vùng lân cận ban hành ngày 20/3/2012 :

         +Điều 12 nói về “Nhân sự ban Điều hành”

          +Điều 13 nói về “Quyền hạn và nhiệm vụ của ban Điều hành”

          +Điều 15 nói về “Nhiệm kỳ của ban Điều hành, Tư vấn và Kiểm soát”.

         -Xét thời gian hoạt động của ban Điều hành, Tư vấn và Kiểm soát được bầu ra kể từ tháng 5/2011 đến nay đã tròn ba (3) năm.

 

            1.-Ban Điều hành sẽ triệu tập một cuộc họp “đại biểu hội viên” để bầu ra nhân sự cho ban Điều hành, Tư vấn và Kiểm soát  nhiệm kỳ mới (2014-2017).

              -Thời gian: Từ 8 giờ 30  đến 11 giờ 30 ngày Chủ Nhật 4/5/2014

              -Địa điểm:  Tại số 9, Thống Nhất, Q. Gò Vấp (nhà Anh Tường)

           2.-Vậy đề nghị các Tổ trưởng khu vực mời bà con đồng hương tham dự với tư cách đại biểu (cứ 05 hội viên có 01 đại biểu căn cứ vào Danh sách hội viên của từng khu vực hiện có, thí dụ tổ 2 có 30 hội viên sẽ mời 06 đại biểu tham dự)

           Riêng toàn ban Điều hành, Tư vấn và Kiểm soát phải có mặt đông đủ để bàn giao công việc cho ban Điều hành mới được bầu ra.

            3.-Sau khi được bầu, ban Điều hành, Tư vấn và Kiểm soát mới lập tức  nhận bàn giao, bắt tay vào làm việc, tạm thời cho đến ngày Họp mặt đầu năm Ất Mùi 2015, sau khi được “đại hội toàn thể” thông qua sẽ chính thức ra mắt.

              Để hoạt động của hội được liên tục và ngày càng hiệu quả, rất mong bà con đồng hương tích cực hưởng ứng, tham gia lựa chọn nhân sự cho ban lãnh đạo mới của hội.

 

                          Tp.HCM, ngày 01 tháng 5 năm 2014

                                       TM. Ban Điều hành

                                      Trưởng ban

                                         ĐẶNG HỮU TƯỜNG

DSC08277Ban Điều hành, ban Tư vấn và ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2011-2014) và CLB Trẻ thăm và chúc Tết  Giáp Ngọ 2014  Hội trưởng danh dự (cụ ông Lê Sửu)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác