THÔNG BÁO CỨU TRỢ 10-09-2017 minhhien

THÔNG BÁO
Về Việc Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Harvey
 tại Houston & Vùng Phụ Cận.

        Kính Gởi:        Quý Đồng Hương Làng Kế Môn
Quý Đồng Nghiệp Kim Hoàn.

        Nhằm chia sẽ phần nào những mất mát lớn lao cả vật chất lẫn tinh thần của nạn nhân bão lụt Harvey tại Thành phố Houston và các Vùng Phụ cận trong thời gian vừa qua.

Một buổi họp liên hợp của hai Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn và Ban Điều Hành Đồng Nghiệp Kim Hoàn thuộc Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận đã được tổ chức vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2017 tại tư thất Ông Bùi Tiến –Sugar Land, TX.

Mục đích buổi họp nhằm thành lập một “Ban vận động gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụtHarvey” do các thành viên trong hai Ban chấp hành HTT/LKM và Ban Điều Hành ĐN/KH phụ trách.

Nay chúng tôi xin gởi đến tất cả quý bà con trong Làng, quý đồng nghiệp Kim Hoàn cũng như các bạn bè thân hữu, cố gắng kẻ ít người nhiều, hưởng ứng đóng góp hiện kim cho Ban Vận Động để chúng tôi có được một số ngân quỹ nhằm sớm giúp đỡ gia đình nạn nhân thiên tai sớm vượt qua những khó khăn mà họ phải chịu đựng.

Tất cả mọi đóng góp nhận được sẽ chuyển giao lại cho các cơ quan từ thiện phụ trách cho nạn nhân “Hurrican Harvey Fund”. Đồng thời, chúng tôi sẽ lần lượt thông báo danh sách của quý vị trên các cơ quan truyền thông tại đia phương.

Mọi đóng góp, xin quý vị vui lòng đem lại hay gởi đến cho ban vận động tại các địa điểm dưới đây:

-Tiệm Vàng Kim Hoàn  (Khu Chợ Việt Hoa)  8300 W. Sam Houston Pkwy S. #162    Houston, TX 77072 Phone: 281-933-3998
-Tiệm Vàng Ngọc Trâm  (Khu Hongkong 4)    11205 Bellaire Blvd # B-7A  Houston, TX 77072 Phone: 281-495-7390
-Tiệm Vàng Đồng Tín     (Khu Hongkong 4)    11209 Bellaire Blvd # C- 30  Houston, TX 77072  Phone: 832-351-3838

        Thời gian gây quỹ: Kể từ hôm nay 9/9/2017 đến ngày 20/9/2017.

Để cho mọi nỗ lực cứu trợ được hoàn thành mỹ mãn, chúng tôi xin thành thật kêu gọi sự dóng góp của tất cả bà con đồng hương, đồng nghiệp, thân hữu càng sớm càng tốt

Chân thành cảm ơn tất cả.
Thay mặt Ban Vận Động:
        – Đồng Trưởng Ban :        HOÀNG NGỌC ẨN  (HTT/LKM)
                                                    BÙI TIẾN                  (ĐN/KH)

 

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP
CHO BAN VẬN ĐỘNG GÂY QUỶ CỨU TRỢ NẠN NHÂN BẢO LỤT HARVEY
DO HỘI TƯƠNG TẾ LÀNG KẾ MÔN VÀ
ĐỒNG NGHIỆP KIM HOÀN HOUSTON & VÙNG PHỤ CẬN THỰC HIỆN:
 -Hội Tương Tế Làng Kế Môn  Houston,TX                                                                                                       $5,000.00
-Đồng Nghiệp Kim Hoàn         Houston, TX                                                                                                        $5,000.00
-ÔB. Hoàng Hường (Tiệm Vàng Ngọc Trâm)                                                                                                     $1,000.00
-ÔB. Hoàng Ngọc Ẩn (Tệm Vàng Đồng Tín)                                                                                                       $1,000.00
-ÔB. Bùi Tiến (Tiệm Vàng Kim Hoàn)                                                                                                                   $1,000.00
-ÔB. Hoàng Cầu (Tiệm Vàng Bảo Ngọc)                                                                                                              $   500.00
-ÔB. Hoàng Ngọc Thành                                                                                                                                         $   500.00
-ÔB. Nguyễn Quốc Dũng/ Tran Kim Chi                                                                                                               $   500.00
-ÔB. Trần Quang/Hiền (JC. Jewelry)                                                                                                                      $   500.00
-ÔB. Hoàng Viện ( VN. Jewelry)                                                                                                                               $   300.00
-ÔB. Hoàng Ngọc Tuệ                                                                                                                                                 $   500.00
-ÔB. Lê Quảng                                                                                                                                                               $   300.00

Danh sách bà con đóng góp sẽ được cập nhật hoá và sẽ tiếp tục thông báo đến quý vi .
Ban Vận Động.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác