TỔNG HỢP HÌNH ẢNH LỄ CẦU AN VÀ KHÁNH THÀNH TTTM ĐIỀN MÔN 17-12-2012 minhhien

Tiếp tục những hình ảnh của buổi LỄ CẦU AN VÀ KHÁNH THÀNH TTTM ĐIỀN MÔN

* Cảm ỏn anh Đường đã cung cấp hình ảnh này

Nhấn vào đây để xem Video

Nhấn vào đây để xem Video

Nhấn vào đây để xem Video


Nhấn vào link xem để xem chi tiết các hình ảnh hơn: http://www.myalbum.vn/Album=ZYCRHAYJ

Phản hồi (3)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác