TÊN CÁC DÒNG TỰA RUỘNG LÀNG KẾ MÔN 06-09-2010 admin

Trước đây, ruộng trong làng được chia làm 3 loại, mỗi loại có nhiều thửa, mỗi thửa đều có tên được đặt theo các bài thơ nổi tiếng (hiện nay vẫn còn tên các thửa ruộng?). Ông Cường Đà Lạt có dịch và gửi về:

1)     Trưa:

Đồng bảng hoành đậy-Sùng chính trung đạt nhật

Hoài vệ hiệu sai-xuê (khuê?)phương định tuyển đăng

Thế việt hàng đốc đường hồng huề hào phu

Tài khuơng ngọc phú-mỹ khiêm trường quãng học

Lược hội tiến trương nhằm bàng vân quành

Hương mai hận tới đó-Miên địch toán đương

Kim tân hợi huy gian (gia?) ngót viết hảo thắm

Muốn ba thuận bình

Vịnh vạn tri nhân

Tăng mình khuya bôn

Thiết cẩm bái ái

Cẩn rô điều minh. (82 dòng)

2)     Ruộng trong:

Đông ma lưu dân, ư vân liêu tùy

Thừa võ long thạnh, quỳ đăng đơn lúa

Ngàn số khẩn xuân

Kiểng (cảnh) hiến ngót đống đài

Ngôn tấu tiền son

Tu lâm thận phỉ. (33 dòng)

3)     Ruộng ngoài (trong lịch bản Tứ Thể Thiên Tự Văn có bài này)

Thiên địa huỳnh huỳnh (hoàng), Vũ trụ hồng hoang

Nhật nguyệt đinh trắc, Thần tú liệt trương

Hàn lai thử vãng, Thu thâu đông tàng

Nhuận dư thành tuế, Luật lữ điều dương

Vân đằng trí vũ, Lộ kết vi sương

Kim sanh lệ thủy, Ngọc xuất côn cương. (48 dòng)Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác