QUÊ MÌNH VÀO VỤ LÚA MỚI 04-06-2015 minhhien

Năm qua, lúa ở cánh đồng làng mình thu hoạch khá tốt. Hiện nay trên đồng, bà con đã chuẩn bị cho mùa lúa mới.

Cầu mong bà con thu hoạch được mùa.

Gửi đến bà con một vài hình ảnh trên đồng ở quê nhà

IMG_6435

IMG_6467

IMG_6443

IMG_6448

IMG_6455

IMG_6458

IMG_6461

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác