NHÀ THỜ TỪ ĐƯỜNG TỘC TRẦN VĂN- LÀNG KẾ MÔN 07-12-2011 admin


Công đức tổ tiên xây nghiệp cả
Nghĩa nhân con cháu đáp ơn dày

Xuất phát từ đạo lý đó:
Tộc Trần Văn Làng Kế Môn tổ chức đại lễ khánh thành Trai đàn truy tiến tiên linh giải oan bạc độ chẩn tế cô hồn cầu nguyện âm siêu dương thái.

Tộc Trân văn làng Kế Môn tổ chức ba ngày: Từ ngày 16-17-18 tháng hai năm Nhâm Thìn nhằm ngày 08-09-10 tháng ba năm 2012.

Ban Tổ chức kính báo:

địa chỉ lien lạc Trần Văn Lý sđt: 0121.563.4330 – Trần Văn Châu sđt: 0904.944.650

Kính thông báo

Toàn thể người đồng hương Làng Kế Môn hiện đang sinh sống trong và ngoài nước biết thong tin này:

Làng kế môn kể từ ngày 10 tháng 2 năm nhâm thin đến ngày 22 tháng 2 năm nhâm thin nhằm ngày 02 tháng 03 năm 2012 đến ngày 14 tháng 03 năm 2012 tổ chức đại lễ lớn:

 1. Đình làng Kế Môn tổ chức khánh thành đình làng trong ba ngày từ ngày 10-11-12 tháng 02 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 02-03-04 tháng 03 năm 2012.
 2. Tộc Trần Duy tổ chức lễ Việt tiếu 2 ngày 16-17 tháng 2 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 08-09 tháng 03 năm 2012.
 3. Tộc Trần Văn tổ chức khánh thành Trai đàn chẩn tế trong 03 ngày 16-17-18 tháng 02 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 08-09-10 tháng 03 năm 2012.
 4. Tộc Hoàng Ngọc tổ chức lễ Việt tiếu 02 ngày 18-19 tháng 02 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 11-12 tháng 03 năm 2012.
 5. Tộc Hồ tổ chức lễ Việt Tiếu 02 ngày, 19-20 tháng 02 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 11-12 tháng 03 năm 2012.
 6. Tộc Bùi tổ chức lễ Việt Tiếu 02 ngày, 21-22 tháng 02 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 13-14 tháng 03 năm 2012.

Kính Thông báo người làng Kế Môn và những người có liên quan.

Theo yêu cầu của Ông Trần Châu cung cấp đăng tin thông báo.

Tôi là Trần Châu ở đà Nẵng nhờ anh đăng giúp bài này lên cho Họ Trần Văn Chúng Tôi. có gì anh liên lạc theo số điện thoại Trần Văn Châu: 0904.944.650.

Phản hồi (1)

 • Trần Thị Lài
  Tháng Hai 8th, 2012 lúc 08:13

  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ
  TRAI ĐÀN TRUY TIẾN TIÊN LINH
  GIẢI OAN BÁT ĐỘ CHẨN TẾ CÔ HỒN
  NGUYỆN CẦU ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI
  TỘC TRẦN VĂN

  – Ngày 10/02 AL tức 02/03/2012 : 15h00 Thượng Phan Sơn Thuỷ
  – Ngày 15/02 AL tức 07/03/2012 : 16h00 Lễ Triệu Tổ
  – Ngày 16/02 AL tức 08/03/2012:
  07h00: Lễ Hưng Tác, Thượng Phan tại nhà thờ Tộc Trần Văn
  07h30: Nghinh Phan Sơn Thuỷ
  08h00: Lễ Bạch Phậtt Khai Kinh
  09h00: Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ
  10h00: Đề Vị Thỉnh Linh An Toạ
  14h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn Thượng
  15h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn Trung
  16h00: Tụng Kinh Thuỷ Sám – Cuốn H ạ
  17h00: Hành Đàn Bác Độ
  18h00: Phóng Sanh Thả Hoa Đă ng trước mặt làng Sông Ô Lâu

  KHẮP NƠI CON CHÁU TRỞ VỀ
  HƯỚNG LÒNG GHI NHỚ TỔ TIÊN HỌ TRẦN

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác