NGÀY HỘI INTERNET TẠI LÀNG 01-07-2015 minhhien

Ngày 30/6/2015 tại TT Thương  Mại xã Điền Môn đã tổ chức ngày hội Internet dành cho bà con xã Điền Môn. Đây là chương trình giúp bà con vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp xúc, thực hành trên máy tính.  Ngoài chỉ  dẫn cho bà con sử dụng Internet, chương trình còn có các cuộc thi trên máy tính, tạo sự phấn khởi cho trên 120 bà con đến tham dự.

ho hue 4

ho hue 3

Ho Hue 2

Ho Hue

ho Hue 1

Chúng tôi mới nhận thêm một số hình do ông Hồ Huệ gửi:

image

image (2)

image (1)

image

image

image (4)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác