Một số hình ảnh trường tiểu học Điền Môn 16-05-2013 minhhien

Chúng tôi nhận được một số hình ảnh sinh

hoạt trong năm của trường tiểu học Điền Môn do cô Hồng HT trường gửi về.

IMG_0365

Picture 059

Picture 114Picture 157

Picture 175Picture 221

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác