Mừng Trang Web nay có thêm ” nhựa sống” 16-12-2011 minhhien

Thaonguyen
15-12-2011 at 23:31 [Sửa]
Mừng Trang Web nay có thêm ” nhựa sống”
Như cây lúa ngoài đồng
Lâu nay vẫn thiếu nước , thiếu phân
Chỉ có giống, có cần thôi chưa đủ
Muốn ngày mai thu hoạch được nhiều lúa
Ắt hôm nay phải biết cấy, chịu cày

Xin hoan nghênh bà con làng Kế phương Tây
Đã hướng về quê nhà qua Trang Web
Xin cám ơn tấm lòng bạn hiền Hoàng Lý
Đã cất công đi vận động bà con
Dẫu biết rằng bạn cũng lắm ” đa đoan”
Trong cuộc sống muôn hồng ngàn tía

Xin Trang Web đầu tư thêm cho phỉ
Nhắn bà con góp vở góp bài
Góp ý kiến, góp kế sách dựng xây
Để Trang Web có thêm người truy cập

Đừng như lâu nay :
Sáng mở website : không có gì để đọc
Tối lên mạng mình : chẳng gì mới để coi
Và cứ ” tít ” đó, ảnh này
Ngày qua tháng lại, coi hoài chán luôn !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bỏ bút quay lưng bỗng giật mình nhìn lại
Web Ông Hiền có phải web làng ta ?
Sao bà con mình trong nước thấy …im re !
Không thấy ai có tên gì trong sổ ” đỏ ” ?

Bộ bà con ta quanh đây ai cũng… khó
Hay ngại ngùng vì chuyện khó nói ra ?
Của ít lòng nhiều, đâu phải ai cũng … khá
Để gần bên mà thấy cũng như xa
Để cho Trang Web … nhớ xa , bỏ gần ? …

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác