LỄ LẠC THÀNH CHÙA VẠN PHƯỚC 13-07-2019 minhhien

Trong 2 ngày 10-11 tháng 6 Kỷ Hợi (12-13/7/2019) chùa Vạn Phước làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ lạc thành theo tâm nguyện của con dân xã Điền Môn, đặc biệt con dân làng Kế Môn các nơi.

Thỉnh chư tôn linh-hương linh, tuyên sớ cầu siêu

Lễ hành đàn giải lao bạt độ

Đại lễ kỳ siêu, phóng đăng, phóng sanh

Thiết đãi bà con phương xa về dự lễ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác