HỒ HUỆ ĐÍNH CHÍNH VÀ THÔNG BÁO 05-12-2011 minhhien

HỒ HUỆ ĐÍNH CHÍNH VÀ THÔNG BÁO
20-11-2011 | minhhien | 1 phản hồi »
Trong sổ vàng danh dự của Hồ Huệ ngoài sự tôn vinh những người có học và có công. Sổ vàng có mục bình chọn những căn nhà đẹp xưa và nay. Tôi ó ghi sai những căn nhà đẹp trong năm. Trong đó có nhà bà Trà (Diệp Trà) xây dựng.
Nay xin đính chính lại là những căn nhà đẹp trong năm, trong đó có Từ Đường Phái (Nguyễn Thanh). Do bà con đóng góp nay tôi xin lỗi anh chị Diệp Trà và anh Trung. Vào năm 2011 vợ chồng tôi qua Mỹ có ghé thăm anh chị Diệp Trà; anh chị vui quá, trời lạnh như cắt, anh Diệp và cô Hồ Huệ hát được hai bài ở ngoài xe giá lạnh. Nhớ nhất là câu : “Mỗi năm đến hè lòng man mát…”. Còn vợ Hồ Huệ bị bấm A Lam không biết mô mà ra.
Vợ chồng Hồ Huệ xin cảm ơn anh chị và ghi nhận nơi anh chị 1 tấm lòng, ấm lòng của người xa quê hương.
Để chuẩn bị sang năm Đại Lễ Họ Việc Tiếu 2012 tất cả các tộc họ đều có tiền để tu sửa khang trang. Riêng nhà thờ lưu niệm Tổ Kim Hòa không có tiền để tu sửa khoản 40.000.000đ.
Vậy Ban Quản Lý nhà thờ lưu niệm Tổ Kim Hoàn kêu gọi sự đóng góp của quý đồng nghiệp trong và ngoài nước.
Nếu ủng hộ xin báo cho Hồ Huệ bằng điên thoại 0903 966 060 khi nào gặp Hồ Huệ đua cũng được, hoặc đưa cho Hoàng Ngọc Sơn (quán ăn Sơn Huệ). Thay mặt Ban Quản Lý trân trọng cảm ơn.
HỒ HUỆ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác