ĐỒNG HƯƠNG HẢI NGOẠI CỨU TRỢ 13-02-2015 Thao Nguyen

 

DANH SÁCH

BÀ CON LÀNG KẾ MÔN TẠi HOUSTON

ĐÓNG GÓP CHO GIA ĐÌNH CHỊ HOÀNG THỊ HẠNH

 

         Sau khi nhận được tin tai nạn khủng khiếp đã không may xảy ra cho gia đình một người Làng Kế Môn từ các trang mạng của người Làng Kế Môn tại Saigon, cũng như truy tìm tin tức trên trang mạng Daklak24H.com. Đó là chị Hoàng Thị Hạnh và chồng là Trần Anh Vũ, cùng hai cháu gái Trần Hoàng Kim Linh và Trần Hoàng Kim Ly ngày 30/01/2015 trên quốc lộ 26 (Nha Trang -Ban Mê Thuột) gây tử vong cho hai vợ chồng và cháu Kim Linh 6 tuổi , còn cháu Kim Ly 4 tuổi may mắn sống sót, nhưng thương tích rất trầm trọng và đang điều trị tại bệnh viện.

          Tôi đã thông báo lại cho bà con (nội cùng như ngoại) người làng tại Thành phố Houston và kêu gọi đóng góp để giúp đỡ phần nào cho gia đình nạn nhân. Nói chung, bà con rất sốt sắng. Tính đến hôm nay cũng được trên 2K. Số tiền này đã được gởi trực tiếp về cho anh chị Hoàng Tiến và Phan Thị Khách để lo cho cháu Kim Ly. Dưới đây  là danh sách bà con đã đóng góp:

 .

            -Hoàng Tộc Kế Môn Hải Ngoại tại Houston            $200.00

            -gđ   Búi Lập                                                          $200.00

            -gđ   Bùi Thị Thịnh                                                 $100.00

            -gđ   Hoàng Hường                                                $100.00

            -gđ   Hoàng Viện                                                    $100.00

            -gđ   Hoàng Ngọc Ẩn                                              $100.00

            -gđ   Hoàng Cầu                                                     $100.00

            -gđ   Lê Quảng                                                        $100.00

            -gđ   Nguyễn Giáo   (Oklahoma)                            $100.00

            -gđ   Hồ Tân                                                             $50.00

            -gđ   Nguyễn Thanh Quýnh                                      $50.00

            -gđ   Hoàng Ngọc Tuệ                                              $50.00

            -gđ   Trương Phước Sơn                                           $50.00

            -gđ   Đặng Hữu Bình                                                $100.00

            -gđ   Lê Thị Hải                                                         $30.00

            -Bà   Huỳnh Thị Quy                                                $100.00

            -gđ   Hồ Thuận                                                        $100.00

            -gđ   Hồ Ân                                                               $50.00

            -gđ   Đặng Cường                                                      $50.00

            -gđ   Trần Duy Ước                                                   $50.00

            -gđ   Lê Huy Ninh                                                     $50.00

            -gđ   Trương Phước Dũng                                         $50.00

            -gđ   Hoàng Lý                                                       $200.00 + (Lệ phí chuyển tiền )

 .

          Tổng cộng đợt đầu thu được $2,080.00 USD đã được gởi về địa chỉ nhà anh Hòang Tiến.  Ngoài ra, sau khi tiền đã gởi đi rồi, còn có một số bà con khác đã và đang tiếp tục đóng góp.  Sẽ bổ túc danh sách và sẽ gởi về sau .   Xin chân thành cám ơn mọi sự đóng góp.

 .

           HOÀNG LÝ.

          Houston,Texas.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác