Chùa Kế Môn làm lễ Hiệp kỵ 07-03-2012 minhhien

Ngày Rằm tháng 2 năm Nhâm Thìn (07-3-2012), chùa Vạn Phước, làng Kế Môn đã tổ chức trọng thể lễ Hiệp kỵ theo truyền thống hằng năm.

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác