ƯỚC TRONG MƯA LŨ 26-10-2010 minhhien

Ước gì mưa hóa thành cơm
Dịu xoa đói rét trên xuồng lênh đênh
Ước gì mưa hóa thuốc tiên
Làm cho sông suối chảy hiền về xuôi
Ước gì mưa hóa niềm vui
Gột buồn, sớt khổ bao nơi ưu sầu
Miền Trung núm ruột dãi dầu
Thiên tai lũ lụt nát nhàu nhân sinh!

Ước gì mưa hóa câu kinh
Chở che ngói đổ, đan lành nhà trôi
Ước gì mưa nhỏ chút thôi
Cho cơn lũ rút khỏi đời đứng điêu!

Bàn tay ai đứng vẹo xiêu?
Quơ quàng sanh tử đốt thiêu phận người!
Ai co ro khóc ngậm ngùi
Ai trong mưa lũ ước đời bình yên?

Viết trong mùa mưa lũ tràn lan Thu 2010

KHÁNH VÂN

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Tin tức khác