TRƯỚC NGÀY CHÍNH THỨC KHÁNH THÀNH ĐÌNH LÀNG KẾ MÔN TẠI ĐÀ LẠT 05-12-2016 minhhien

Sáng nay, ngày 5/12/2016, đồng hương làng Kế Môn tại Đà Lạt tổ chức lễ Hưng tác, lễ tạ Thổ kỳ- Tống mộc.

Tối nay chúng tôi sẽ thông tin tiếp chương trình chiều và tối nay.

img_7660

img_7666

Lễ Hưng Tác

img_7680

img_7688

img_7694

img_7701

img_7707

img_7717

img_7729-copy

img_7734

Lễ tạ Thổ kỳ- Tống mộc

img_7751

img_7767

img_7771

img_7782

img_7786

img_7746

Sau lễ

img_7792

img_7793

img_7794

img_7795

img_7796

img_7797

img_7798

img_7799

img_7800

img_7802

img_7803

img_7806

img_7807

img_7808

img_7811

Buổi chiều, lễ An vị-Túc yết

img_7816

img_7820

img_7823

img_7843

img_7845

img_7846

img_7856

img_7859

img_7862

img_7866

img_7869

img_7871

img_7873

img_7874

img_7876

Lễ cúng cô hồn

img_7884

img_7889

img_7892

img_7894

img_7899

img_7900

img_7902

img_7904

img_7907

img_7911

img_7918

img_7919

Thả chim Phóng sanh

img_7927

Đặc điểm ở đây không thấy trẻ em về dự nên chỉ có người lớn dựt cô hồn

img_7939

Và mọi người chung nhau món cháo truyền thống

img_7948

img_7949

img_7950

img_7951

img_7952

img_7954

img_7955

img_7956

img_7957

img_7958

img_7959

img_7960

img_7961

img_7962

img_7964

img_7965

img_7968

img_7969

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác