Việc Tiếu Tộc Trần Duy 12-03-2012 minhhien

Ngày hôm nay ở làng có nhiều sự kiện của làng và các Tộc họ. Bà con hãy thường xuyên theo dõi, website sẽ cập nhật.
Tộc Trần Duy:
Lễ Triệu Tổ
Lân Rồng chào đón

Tiếp đón bà con trong họ
Toc TRAN DUY
Cung Co honChanh TePhản hồi (2)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác