THƯ MỜI KHÁNH THÀNH ĐÌNH KẾ MÔN TẠI ĐÀ LẠT 01-12-2016 minhhien

Chúng tôi vừa nhận được thư mời dự lễ khánh thành đình làng Kế Môn tại Đà Lạt (Xin thứ lỗi vì không xoay thư mời được)

thiep-moi-1

thiep-moi-2

thiep-moi

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác