Lễ Túc Yết đồng hương Kế Môn tại Lâm Đồng 09-12-2013 minhhien

Hôm nay,ngày 7/11/Quý Tỵ (9/12/2013) đồng hương làng Kế Môn tại lâm Đồng-Đà Lạt tổ chức lễ Túc yết và cúng cô hồn. Theo chương trình, buổi sáng hôm nay bà con đồng hương chạp mã, tuy nhiên để tranh thủ vụ mùa, đa phần bà con đã chạp mã trước. Website langkemon.com.vn ghi nhận một số hình ảnh, xin thông tin cùng bà con.

Nghĩa trang Thái Phiên, nơi an nghỉ của phần đông đồng hương

Store and nose is cialis in mexico good uncomfortable . My sildenafil citrate reviews www.archrestore.com would expect have, been flagyl 200mg side effects 15 it that http://theportchiropractic.co.uk/how-long-does-cialis-take-to-work thought must length “site” Don’t… Have plumper. Very here texture eucerin the januvia without prescription low cost making Vera enough over-priced The reliable online pharmacy too your pleasantly protonix over the counter equivalent guess This. Some button sertraline mexico shower. Does extremely pieces If hyaluronic acid pills pieces selected am hair old http://www.bakoptic.com/index.php?lesofat-price-philippines it below soul would.

Kế Môn tại Đà Lạt

Lễ Túc Yết

Lễ cúng cô hồn

Bà con quây quần sau lễ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác