LỄ LÀNG TẠI SÀI GÒN 26-02-2019 minhhien

Ngày 20 tháng Giêng đồng hương Kế Môn tại Sài Gòn tổ chức lễ cúng cầu an đầu năm tại cư xá Bắc Hải, Q10.

Cô MC duyên dáng

Ông Nguyễn Thanh Mạo, TBĐH hội chúc Tết và tổng kết hoạt động trong năm

Trao qùa khuyến học

Giới thiệu 4 đại biểu  khu vực mới

Đại diện các hội đồng hương trong Huyện về dự

Đông đảo bà con về dự liên hoan

Chủ tịch hội đồng hương huyện Phong Điền trao qùa cho hôi

Văn nghệ góp vui

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác