LỄ LÀNG TẠI NHA TRANG 16-02-2019 minhhien

Ngày 12/Giêng năm Kỷ Hợi, đồng hương làng Kế Môn tai Nha Trang và các vùng lân cận đã tề tựu dự cúng cầu an đầu năm tại nhà hàng Hoàng Lan, đường 23 tháng 10, TP Nha Trang.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác