Lễ làng tại Lâm Đồng 10-12-2013 minhhien

Sáng ngày 8/11/Quý Tỵ (10/12/2013) Hội đồng hương làng Kế Môn tại  Lâm Đồng-Đà Lạt lễ chính thức tại đình làng Kế Môn thuộc  phường 12, Đà Lạt.

Trước lễ, Hội đã bầu lại ban điều hành gồm có :

– Bác Trưởng: Ông Trần Duy Quyệt

*  Ban đại diện làng:

– Ông Trần Ngơi

– Ông Bùi vang

– Ông Hoàng Duệ

– Ông Hoàng Toàn

– Ông Hồ Liên

– Ông Hoàng Dần

– Ông Hoàng Ô

– Ông Trần Hải

Thủ quỹ : Ông Phan Linh

Thư ký : Ông Trần Duy Bính

Ban điều hành & Thư  ký BĐH

Quang cảnh buổi họp

Lễ chánh tế

Chính quyền và các ban ngành tham dự


Bà con chung vui

Quý 0, quý thím “tổng kết” việc làng

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác