LỄ LÀNG TẠI KM 82 14-02-2017 minhhien

Ngày 18, 19 tháng Giêng năm Đinh Dậu (14-15/2/2017), đồng hương Kế Môn tại Km 82 Ea H’leo, Đăk Lăk tổ chức lễ cúng cầu an đầu năm

Lễ cúng cô hồn ngày 18 tháng Giêng
IMG_1334

IMG_1335

IMG_1337

IMG_1341

IMG_1349

IMG_1352

IMG_1353

IMG_1355

IMG_1364

IMG_1369

IMG_1370

IMG_1374

IMG_1377

IMG_1381

IMG_1401

IMG_1397

 

IMG_1383

IMG_1387

IMG_1389

IMG_1394

IMG_1411

IMG_1409

IMG_1412

IMG_1415

Dựt cô hồn

IMG_1424

IMG_1425

Tô cháo truyền thống

IMG_1433

IMG_1434

IMG_1435

 

IMG_1437

IMG_1439

IMG_1443

IMG_1445

Lễ chánh tế ngày 19 tháng Giêng(15/2/2017)

IMG_1483

 

IMG_1494

IMG_1499

IMG_1485

IMG_1501

 

IMG_1522

IMG_1531

IMG_1533

IMG_1537

 

IMG_1543

IMG_1548

IMG_1550

IMG_1552

IMG_1554

 

 

 

 

IMG_1577

IMG_1578

IMG_1540

IMG_1584

IMG_1587

IMG_1588

IMG_1591

IMG_1594

IMG_1602

 

IMG_1608

IMG_1612

IMG_1619

 

 

IMG_1622

IMG_1623

IMG_1624

IMG_1627

IMG_1630

IMG_1632

IMG_1634

IMG_1636

Ca sỹ làng Kế Môn

IMG_1640

IMG_1646

IMG_1656

IMG_1621

IMG_1663

IMG_1666

IMG_1670

IMG_1671

 

 

IMG_1686

IMG_1692

Sự chung tay của các o, các thím

IMG_1513

IMG_1711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác