LỄ LÀNG TẠI EA KAR 13-02-2019 minhhien

Ngày 7-8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (11-12/2/2019) đồng hương làng Kế Môn tại Ea kar ĐắkLăk cùng tề tựu tại đình làng ở KM 52 cúng cầu an đầu năm

Cúng cô hồn tối ngày 7 tháng Giêng

Lễ chánh tế ngày 8 tháng Giêng

Dịp này Hội đồng hương “khoe” Kim hoàn tại Ea kar đạt cúp vô địch bóng đá ngành Kim hoàn tỉnh Đắklắk trong năm qua

“Ban trẻ”  hop. đúc kết việc làng và chuẩn bị cho hoạt động năm mới  

Mạnh thường quân đóng góp cho các hoạt động của Ban Trẻ

 

Đồng hương họp đúc kết

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác