LỄ LÀNG TẠI BUÔN HỒ 20-02-2019 minhhien

Ngày 16-17 tháng Giêng Kỷ Hợi, đồng hương làng Kế Môn tại Buôn Hồ tỉnh Đăk Lăk cùng về dự lễ cúng cầu an đầu năm tại Đình làng

Lễ cung cô hồn tối ngày 16 tháng Giêng

Quây quần bên tô cháo tuyền thống

Giưt cô hồn

Lễ chánh tế ngày 17 tháng Giêng

 

 

 


 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác