LỄ LÀNG TẠI BUÔN HỒ 13-02-2017 minhhien

Một số hình ảnh trong lễ chánh tế của đồng hương Kế Môn tại Buôn Hồ, Đăk Lăk vào ngày 17 tháng Giêng năm Đinh Dậu (13/2/2017).

IMG_1006

IMG_1008

IMG_1011

IMG_1014

IMG_1023

IMG_1029

IMG_1032

IMG_1035

IMG_1057

IMG_1060

IMG_1073

IMG_1076

 

IMG_1106

IMG_1118

IMG_1122

IMG_1132

IMG_1149

IMG_1157

IMG_1159

IMG_1160

IMG_1163

IMG_1165

IMG_1170

IMG_1171

IMG_1173

IMG_1178

IMG_1179

IMG_1181

IMG_1183

IMG_1185

IMG_1189

IMG_1190

IMG_1193

IMG_1195

IMG_1200

Nếu không có buổi hop tổng kết thì chương trình “Hát cho nhau nghe”sẽ kéo dài đến tối !

IMG_1204

IMG_1206

IMG_1211

IMG_1213

IMG_1219

IMG_1221

IMG_1225

Đặc biệt khá vui với đấu giá xôi thịt còn lại

IMG_1235

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác